Sweden

Alimak elevators at work at the Rönnskär copper smelter

Rönnskär copper smelter, Skelleftehamn, Sweden

One twin-masted Alimak freight elevator with 7 ton capacity, two smaller service elevators and a special platform are being used at the Rönnskär smelter.

 
Copper smelter elevator

Vårt löfte

Vi strävar efter att vara den bästa samarbetspartnern för våra kunder oavsett deras storlek eller geografiska plats.